Het Verwijzingsportaal Bankgegevens

Fraude beter aanpakken met behulp van automatisering

Het Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB) is een digitale voorziening voor geautomatiseerde verstrekking van bepaalde bankgegevens. De verstrekking gebeurt aan de Nederlandse opsporingsdiensten en de Belastingdienst door banken die in Nederland producten en/of diensten aanbieden.

Daartoe bevoegde medewerkers van deze diensten kunnen via het portaal rechtstreeks informatie opvragen: een zogeheten vordering of bevraging. Banken zijn wettelijk verplicht om aan deze bevragingen te voldoen. Zo wordt het eenvoudiger om snel een beeld te krijgen van de financiële producten/diensten die natuurlijke en rechtspersonen gebruiken en op wiens naam financiële producten geregistreerd staan (de zogeheten identificerende gegevens).

Wat verandert er?

Met de komst van het Verwijzingsportaal Bankgegevens verandert er inhoudelijk niets. Opsporingsdiensten en de Belastingdienst vragen straks dezelfde soort informatie op bij banken. Alleen de manier waarop verandert. De aanvraag gaat digitaal en de verzameling en verstrekking van gegevens gaat vervolgens automatisch.

Wie zijn erbij betrokken?

Alle banken die in Nederland producten en/of diensten aanbieden, Nederlandse opsporingsdiensten (politie, Openbaar Ministerie, Financial Intelligence Unit, FIOD en andere Bijzondere Opsporingsdiensten) en de Belastingdienst. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is eigenaar van het portaal.

Waarom is het nodig?

Doel van het Verwijzingsportaal Bankgegevens is het volledig en efficiënt vorderen en verstrekken van identificerende bankgegevens op een uniforme wijze. Dat draagt bij aan:

  • het voorkomen en opsporen van fraude en andere vormen van criminaliteit;
  • het opsporen van (criminele) vermogens en het opleggen van financiële maatregelen en sancties;
  • het voorkomen van misbruik met toeslagen (Belastingdienst).

Aansluiten bij Europese ontwikkelingen

Nederland sluit met het Verwijzingsportaal Bankgegevens aan op Europese ontwikkelingen: lidstaten worden verplicht om het vorderen en verstrekken van gegevens centraal en geautomatiseerd te laten plaatsvinden.

 

Contact