Privacy Statement

Het Verwijzingsportaalbankgegevens.nl (VB) draagt zorg voor een juist beheer en gebruik van uw persoonsgegevens

Aanspreekpunt voor privacy

Bij vragen over privacy, inzage in persoonsgegevens en verwijdering van verwijzingsportaalbankgegegevens.nl kunt u contact opnemen met vb@minvenj.nl

Welke persoonsgegevens gebruikt VB en waarom

Verwijzingsportaalbankgegevens.nl verwerkt uw persoonsgegevens om:

  • u nieuwsbrieven te kunnen sturen
  • u gerichte e-mails te kunnen sturen
  • u te kunnen uitnodigen voor informatiebijeenkomsten

De gegevens die bij ons bekend zijn en die uw zelf heeft verstrekt zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch

Door uw gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om deze te verwerken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

VB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VB. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vb@minvenj.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. VB wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Verwijzingsportaalbankgegevens.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevensbescherming bij JenV

Heeft u algemene vragen over gegevensbescherming bij het ministerie van JenV? Neemt u dan contact op met de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). U kunt uw vragen digitaal of op papier indienen bij: fg@minvenj.nl

Over Verwijzingsportaal Bankgegevens

Het Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB) is een digitale voorziening voor geautomatiseerde verstrekking van bepaalde bankgegevens. De verstrekking gebeurt aan de Nederlandse Opsporingsdiensten en de Belastingdienst door banken die in Nederland producten en/of diensten aanbieden.